Általános Szerződési Feltételek

 

I. RÉSZ – ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓK SZÁMÁRA

Preambulum
I. – Általános rendelkezések
II. – Adásvételi szerződés megkötése
III. – Az eladó jogai és kötelezettségei
IV. – A vevő jogai és kötelezettségei
V. – Szállítási és fizetési feltételek
VI. – Vételár
VII. – Tulajdonjog megszerzése és az áruk sérülésének kockázatának átruházása
VIII. – Reklamációs eljárás (hibafelelősség, garancia, reklamáció)
IX. – Személyes adatok védelme
X. – Elállás az adásvételi szerződéstől
XI. – Alternatív vitarendezés
XII. – Cookie-kat
XIII. – Záró rendelkezések

II. RÉSZ – ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK NEM FOGYASZTÓ SZEMÉLYEKNEK

Preambulum
I. – Általános rendelkezések
II. – Adásvételi szerződés megkötése
III. – Az eladó jogai és kötelezettségei
IV. – A vevő jogai és kötelezettségei
V. – Szállítási és fizetési feltételek
VI. – Vételár
VII. – Tulajdonjog megszerzése és az áruk sérülésének kockázatának átruházása
VIII. – Reklamációs eljárás (hibafelelősség, garancia, reklamáció)
IX. – Személyes adatok védelme
X. – Elállás az adásvételi szerződéstől
XI. – Cookie-kat
XII. – Záró rendelkezések

 

 

I. RÉSZ
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓK SZÁMÁRA

Eladó:
Cégnév: Foxym s.r.o.
Cég székhelye: A.Mamateja 5147/14, 036 01 Martin
Cégjegyzékszám: 51286122
Adószám: 2120675227
Közösségi adószám: SK2120675227
E-mail: info@foxym.hu
Web: https://foxym.hu/
Bank neve: Erste Bank Hungary Zrt.
IBAN: HU44 1160 0006 0000 0000 9879 2861
BBAN: 11600006-00000000-98792861
BIC (SWIFT): GIBAHUHB
Felügyeleti hatóság: SOI felügyelőség a Žilina régióban, Predmestská 71, 011 79 Žilina 1, Szlovákia

(a továbbiakban: “Eladó”)

 

Preambulum

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „Általános szerződési feltételek fogyasztók számára”) rögzítik az Eladó és a Vevő-Fogyasztó (más néven „Vevő” vagy „Vásárló”) jogait és kötelezettségeit, amelyek az Eladónak és a Vevőnek (a továbbiakban: „Vevő” vagy „Vásárló”) származnak. adásvételi szerződés áruk internetes adásvételére.az Eladó e-shop oldalán.

 

I.

Általános rendelkezések

1.1. A vásárló a jelen I. RÉSZ értelmében a fogyasztókra vonatkozó üzleti feltételek a fogyasztót jelenti.

1.2. A jelen Fogyasztói Üzleti Feltételek értelmében a 2. §-a szerint törvény a) pontja alapján az a természetes személy, aki a szerződés megkötése és teljesítése során nem vállalkozási, munkaviszonya vagy foglalkozása körében jár el.

1.3. Az adásvételi szerződés megkötéséhez, valamint a jogok és kötelezettségek utólagos teljesítéséhez a vásárló, mint fogyasztó a hatályos jogszabályoknak megfelelően az alábbi személyes adatokat adja meg: név, vezetéknév, posta- és számlázási cím, mobiltelefonszám, e-mail elérhetőség, szükség esetén cégjegyzékszám, adószám, közösségi adószám

1.4. Az adásvételi szerződés és az azt követő szerződéses jogviszony megkötésére a szlovák jog lesz az úgynevezett alkalmazandó jog. A fogyasztó a jelen ÁSZF elfogadásával ezt a tényt tudomásul veszi és elfogadja.

 

II.

Adásvételi szerződés megkötése

2.1. Az adásvételi szerződés kötelező érvényű visszaigazolással, ill. azzal, hogy elfogadja a vevő adásvételi szerződésének Eladó általi megkötésére tett javaslatát az Eladó honlapján kitöltött és fizetési kötelezettséggel küldött megrendelés formájában (a továbbiakban: „Megrendelés”).

2.2. Az ajánlat kötelező érvényű elfogadását az Eladó e-mailben adja meg a megrendelés elküldéséről a vásárló e-mail címére, amelyet a megrendelés kitöltésekor adott meg. Az eladó a megrendelést csak az áru elérhetőségének, az érvényes áraknak és a vevő által igényelt áru szállítási dátumának ellenőrzése után veszi át. Az e-mailben küldött ajánlat kötelező érvényű elfogadása „Rendelése elküldve” jelzéssel kerül megjelölésre.

2.3. Az Eladó a megrendelésének elküldését követően a vásárló e-mail címére küldött „Megrendelés elfogadva” jelzéssel ellátott e-mailje nem jár az ajánlat elfogadásának, azaz az adásvételi szerződés megkötésének jogával, hanem tájékoztató jellegű. . Abban az esetben, ha az Eladó a szerződés megkötése előtt, azaz az ajánlat kötelező érvényű elfogadásának elküldése előtt a megrendelés módosítására vonatkozó javaslatot küld a vevőnek, a jelen ajánlat szerinti adásvételi szerződés csak akkor köthető meg, ha a vevő a módosított javaslat.

2.4. Az ajánlat kötelező érvényű elfogadása ill. A megrendelés információkat tartalmaz: az áru megnevezése az adásvételi szerződés tárgyaként, az áru ára, az áru szállítási helye, az áru szállításának módja stb.

 

III.

Az eladó jogai és kötelezettségei

3.1. Az eladó különösen köteles:

 1. a szerződés megkötését, azaz a megrendelés kötelező erejű elfogadását követően az árut a megbeszélt mennyiségben, minőségben és időben a vevőnek átadni, és a megőrzéséhez és védelméhez szükséges módon becsomagolni vagy elszállításról gondoskodni,
 2. gondoskodik arról, hogy a kérdéses áru megfeleljen a Magyar Köztársaság vonatkozó jogszabályainak,
 3. átadni a vevőnek (elektronikus vagy fizikai formában) minden, az áru átvételéhez és felhasználásához szükséges okmányt, valamint a vonatkozó jogszabályok által előírt egyéb iratokat (pl. adóbizonylat stb.).

3.2. Az eladónak joga van ahhoz, hogy a vevő a megrendelt áru vételárát megfelelően és időben kifizesse.

 

IV.

A vevő jogai és kötelezettségei

4.1. A vevő különösen köteles:

 1. kifizeti az Eladónak a megállapodás szerinti vételárat, beleértve az áru szállítási költségét,
 2. átveszi a megrendelt vagy kifizetett árut,

4.2. A Vevőnek joga van az árut abban a mennyiségben, minőségben és helyen szállítani, amelyben a felek a megrendelés kötelező érvényű elfogadásában megállapodtak.

 

V.

Szállítási és fizetési feltételek

5.1. Az Eladó az Eladó e-shopjának honlapján található katalógusokban szereplő, kiállított modellek szerinti árukat kínál.

5.2. Az eladó vállalja, hogy a megkötött szerződés tárgyát képező árut, amennyiben az a belső raktárban található, a megrendelés visszaigazolásától számított legrövidebb időn belül (általában 1-3 munkanapon belül) a fuvarozón keresztül leszállítja. Előre nem látható körülmények (vis maior) esetén a szállítási határidő meghosszabbodhat. Az Eladó köteles a vásárlót haladéktalanul e-mailben tájékoztatni. Egy rendelés kiszállításának ára Magyarország területén: Packeta kiadóhely – 990 HUF, Futár a címre – 1990 HUF.

5.3. A vevő köteles az árut a vevő megrendelésében meghatározott helyen átvenni, ha a felek másként nem állapodnak meg. Az Eladó az áru átvételének napjától számított 5 munkanap elteltével jogosult az adásvételi szerződéstől elállni és az árut harmadik félnek eladni. Abban az esetben, ha a vásárló az árut az első kézbesítéskor annak ellenére sem veszi át, hogy annak helyéről és időpontjáról bizonyíthatóan előzetesen tájékoztatták, és az áru ismételt kiszállítását kéri, köteles a fuvar- és postaköltségen felül megfizetni az árut. -áruk kiszállítása.

5.4. Ha az Eladó az árunak a vevő által az adásvételi szerződésben meghatározott helyre történő szállítását a vevő részére biztosítja, és a helyről és időpontról a vevőt bizonyíthatóan előzetesen tájékoztatta, a vevő köteles az árut személyesen átvenni, ill. hogy az áru az adásvételi szerződésben meghatározott áru hiánya esetén átvegye. Az árut a 10.2. pont értelmében átvettnek kell tekinteni. jelen Fogyasztói Feltételek.

5.5. A Vevő köteles a fuvarozó jelenlétében az árut és annak csomagolását haladéktalanul az átvételkor megvizsgálni. Ha a vevő azt tapasztalja, hogy az áru vagy az áru csomagolása mechanikai sérülést szenvedett, köteles értesíteni a fuvarozót. Az áru vagy csomagolásának vevő általi átvételekor bekövetkezett sérülése esetén a vevő köteles az áruban bekövetkezett sérülés mértékéről és jellegéről feljegyzést készíteni (sérülési jegyzőkönyv), melynek pontosságát a hordozó. Az Eladóhoz eljuttatott ilyen jegyzőkönyv alapján az Eladó a káresemény fuvarozóval történő megkötését követően az áru árából kedvezményt biztosíthat, a sérülést kijavíthatja és az áru javíthatatlan hibája esetén új árut szállíthat a vevőnek. vagy más jogi úton járjon el.

5.6. A Vevő jogosult abban az esetben, ha az árut az Eladó az 5.2. pontban meghatározott határidőn belül nem szállítja ki. Feltételek, amelyek alapján a fogyasztó elállhat az adásvételi szerződéstől, és az Eladó köteles a már kifizetett vételárat visszaadni a vevőnek.

5.7. A vásárló a vételárat a megrendelésben választott módon az alábbi lehetőségek közül fizetheti ki: átutalással az Eladó számlájára, utánvéttel, bankkártyával (a kártyás fizetést a GoPay fizetési átjáró közvetíti).

 

VI.

Vételár

6.1. A Vevő köteles az adásvételi szerződésben vállalt áru vételárát az áru szállítási költségével együtt (a továbbiakban: vételár) az Eladó számlájára történő átutalással, a szállítás helyén utánvéttel megfizetni az Eladónak. vagy hitelkártya.

6.2. Ha a Vevő a vételárat átutalással vagy az Eladó számlájára történő előleggel fizeti meg az Eladónak, úgy a fizetés napjának azt a napot kell tekinteni, amikor a teljes vételár az Eladó számláján jóváírásra került.

6.3. A vevő a megrendelt áru vételárát az adásvételi szerződésben meghatározott határidőn belül, de legkésőbb az áru átvételekor köteles megfizetni.

6.4. Ha a Vevő a megkötött adásvételi szerződésnek megfelelően kifizeti az Eladónak a megrendelt áru vételárát, a Vevő az adásvételi szerződéstől elállhat és a vételár visszatérítését csak a Szlovák Köztársaság hatályos jogszabályai szerint követelheti.

 

VII.

Tulajdonjog megszerzése és az áruk sérülésének kockázatának átruházása

7.1. A megrendelt áru tulajdonjoga a vevőre száll át a vevő megrendelésében meghatározott szállítási helyen történő átvétellel.

7.2. A megkötött adásvételi szerződés tárgyát képező áru sérülésének kockázata akkor száll át a vevőre, amikor az árut az Eladótól, ill. általa felhatalmazott személy.

 

VIII.

Reklamációs eljárás (hibafelelősség, garancia, reklamáció)

8.1. Az Eladó felelős az áru hibáiért, a Vevő pedig köteles haladéktalanul reklamációt benyújtani az Eladónál a jelen reklamációs szabályzatnak megfelelően.

8.2. A panaszok kezelésére a jelen Fogyasztói Üzleti Feltételek vonatkoznak.

8.3. Jelen reklamációs szabályok azokra az árukra vonatkoznak, amelyek az Eladó e-kereskedelmi weboldalán e-kereskedelem útján kötött szerződés tárgyát képezik.

8.4. A jótállási idő alatt a vásárlónak joga van a hiba ingyenes elhárítására az áru bemutatása után, beleértve a tartozékokat és a vásárlást igazoló bizonylatot. Abban az esetben, ha a hiba nem hárítható el, az Eladó köteles a hibás árut a vevővel új árura kicserélni. Ha az Eladó az árut nem tudja újakra cserélni, köteles az áru teljes vételárát a vevőnek visszaküldeni.

8.5. A reklamációkat az Eladó munkanapokon személyesen, telefonon vagy írásban kezeli. Ha az áru hibás, a vásárlónak joga van reklamációt benyújtani az Eladó bármelyik telephelyén a szájnak megfelelően. törvény 18. § (2) bekezdése a 250/2007. a fogyasztóvédelemről és a Szlovák Nemzeti Tanács 372/1990. sz. törvényének módosításáról. módosított (a továbbiakban: Törvény) szabálysértések esetén az áruk az Eladó Foxym s.r.o., A.Mamateja 5147/14, 036 01 Martin címre történő kiszállításával, vagy az előre egyeztetett Packeta kiadóhelyre, a vásárlást igazoló érvényes dokumentum másolatával és a kitöltött reklamációs űrlappal együtt. Az űrlap formáját az Eladó határozza meg, és annak mintáját a honlapján elhelyezi. A panaszlap INNEN tölthető le (a panaszlap megjelenítéséhez kattintson ide). A vásárló köteles a nyomtatványon feltüntetni az áru hibáinak típusát és mértékét. Az Eladóhoz objektíven szállítható áruk reklamációs eljárása azon a napon kezdődik, amikor az alábbi feltételek mindegyike teljesül:

 1. a kitöltött űrlap kézbesítése panasz benyújtásához,
 2. az igényelt áru kiszállítása,
 3. vásárlást igazoló bizonylat kézbesítése.

Ha a vevő a küldeményt postai úton vagy szállító társasággal kézbesíti, az Eladó javasolja a küldemény biztosítását az áruval együtt. Az árut utánvéttel küldjük Az eladó nem fogadja el. Az eladó azt javasolja, hogy az árut megfelelően csomagolja be, hogy ne sérüljön meg a szállítás során. A panasztételi eljárás kezdete egyben a panasztétel napja is.

8.6. A Vevő panasszal élhet az Eladó bármely olyan telephelyén, ahol az eladott áruval kapcsolatban a reklamáció elfogadása lehetséges, vagy megjelölt személynél. A megjelölt személy a reklamációt csak a javított termék átadásával tudja kezelni, ellenkező esetben a reklamációt az Eladóhoz továbbítja felszerelésre.

8.7. Az eladó vagy az általa megjelölt személy az áru reklamációjáról e-mailben vagy más írásos formában visszaigazolást ad ki a vevőnek, amelyben köteles az áru hibáit pontosan jelezni. Az eladó a Ptk. 622. §-ában és 623. §-ában foglalt rendelkezésekből fakadó vevő jogai szerint köteles eljárni.

8.8. A vevő döntése alapján, hogy a Ptk. 622. §-ában foglaltak és a 623. §-ban foglaltak szerinti jogai közül melyiket illeti meg, az Eladó vagy a megjelölt személy köteles meghatározni a panasz kezelésének módját a Ptk. 2. §-ának rendelkezéseit. m) pontja szerint (a megjavított áru átadásával, az áru cseréjével, az áru vételárának visszaküldésével, az áru árából méltányolható árengedmény megfizetésével, írásbeli átvételi kérelemmel vagy indokolt elutasítással) haladéktalanul, összetettebben. esetekben 3 munkanapon belül, különösen, ha az áru állapotának komplex műszaki értékelése szükséges legkésőbb a reklamációtól számított 30 napon belül. A panaszkezelés módjának meghatározása után a panasz azonnali elbírálásra kerül, indokolt esetben később is rendezhető; a panasz rendezése azonban nem tarthat tovább a panasz keltétől számított 30 napnál. A reklamáció rendezésére nyitva álló határidő lejárta után a vevőnek jogában áll elállni a szerződéstől, vagy jogában áll az árut új árura cserélni. Az Eladó elektronikus úton (e-mailben) tájékoztatja a vásárlót a reklamációs eljárás megszüntetéséről és a reklamáció eredményéről. Ha a vevő az árura az adásvételi szerződés megkötésétől számított első 12 hónapon belül igényt támasztott, az Eladó a reklamációt kizárólag szakmai elbírálás (a továbbiakban: áru szakmai elbírálása) alapján rendezheti visszautasítással. “). Az Eladó a szakmai elbírálás eredményétől függetlenül nem követelheti a vevőtől az áru szakmai értékelésének költségeit, illetve az áru szakmai értékelésével kapcsolatos egyéb költségeket. Az eladó köteles a reklamáció elutasítását igazoló szakértői értékelés másolatát a vevő rendelkezésére bocsátani, legkésőbb a reklamáció elbírálásától számított 14 napon belül.

8.9. Ha a vevő az adásvételi szerződés megkötésétől számított 12 hónapon belül nyújtott be reklamációt az áruval kapcsolatban, és az Eladó azt elutasította, a reklamációt intéző személy köteles a reklamációs dokumentumban feltüntetni, hogy a vevő kinek küldheti el az árut. szakmai értékelés. Ha a vevő az árut a reklamáció rendezéséről szóló okiratban megjelölt személynek küldi meg, az áru szakmai elbírálásának költsége, valamint minden egyéb kapcsolódó célszerűen felmerülő költség az Eladót terheli, függetlenül a a szakmai értékelés eredménye. Ha a Vevő szakmai értékeléssel bizonyítja az Eladó felelősségét az áru reklamált hibájáért, újból reklamációt nyújthat be; a jótállási idő az áru szakmai értékelése során nem jár le. Az eladó köteles a vevőnek az újbóli reklamáció benyújtásától számított 14 napon belül megtéríteni az áru szakszerű értékelésével kapcsolatban felmerült valamennyi költséget, valamint az ezzel kapcsolatosan szándékosan felmerült valamennyi költséget. Az újra benyújtott igény nem utasítható el.

8.10. A jótállási igény Eladóval szembeni követelésének joga különösen nem ered:

 1. fizetési bizonylat, szállítólevél (vagy számla) benyújtásának elmulasztása,
 2. az áru szavatossági idejének lejártakor,
 3. a vevő által az árun okozott mechanikai sérülés,
 4. az áruk nem megfelelő körülmények közötti használata,
 5. az áruk nem megfelelő kezelése, szervizelése vagy gondozásának elhanyagolása,
 6. illetéktelen személyek szakszerűtlen beavatkozása az árukba,
 7. az áru (vagy részeinek) szokásos kopása, amely az áru használatából ered.

8.11. Az eladó köteles a panaszt kezelni és a reklamációs eljárást az alábbi módok valamelyikén megszüntetni:

 1. a javított áru átadásával,
 2. árucsere,
 3. az áru vételárának visszaküldésével,
 4. az áru árából ésszerű árengedmény megfizetésével,
 5. az áruigény indokolt elutasítása.

8.12. A jótállási idő 24 hónap (kivéve, ha konkrét esetekre eltérő jótállási idő kerül meghatározásra), és az áru vevő általi átvételének napjától kezdődik.

8.13. A jótállási idő meghosszabbodik azzal az idővel, ameddig a vásárló az árut az áru garanciális javítása miatt nem tudta használni.

8.14. Áru új árura cseréje esetén a jótállási idő az új áru átvételétől kezdődik újra, de csak új áruk esetén.

8.15. A jótállási igény érvényesítése esetén a garanciális javítás ingyenes.

8.16. Ami az eltávolítható hibát illeti, a vevőnek joga van annak térítésmentes, kellő időben és szakszerű kijavítására. Az eladó köteles a hibát indokolatlan késedelem nélkül megszüntetni.

8.17. A Vevő a hiba elhárítása helyett kérheti az áru kicserélését, vagy a hiba csak az áru egy részét, alkatrész cseréjét érinti. Az eladó a reklamációt csak abban az esetben tudja ily módon kezelni, ha az áru ára vagy a hiba súlyossága miatt nem merül fel aránytalan költsége.

8.18. Az eladó a hiba elhárítása helyett mindig kicserélheti a hibás terméket egy tökéletesre, ha ez nem okoz komoly problémát a vevőnek.

8.19. Az áru olyan hibája esetén, amely nem javítható, és amely megakadályozza az áru hibamentes áruként való rendeltetésszerű használatát, a vevőnek joga van az árut kicserélni, vagy elállni a szerződéstől. Ugyanilyen jog illeti meg a vevőt, ha a hibák kijavíthatók, de ha a vevő a dolgot a hiba kijavítás utáni megismétlésére vagy nagyobb számú hibára nem tudja rendeltetésszerűen használni.

8.20. Egyéb javíthatatlan hibák tekintetében a vevő az áru árából ésszerű árengedményre jogosult.

8.21. A reklamáció rendezése csak azokra a hibákra és hiányosságokra vonatkozik, amelyeket a vevő a reklamációs űrlapon leírt.

8.22. Ha az Eladó a reklamációt a reklamáció indokolt elutasításával kezeli, és a vevő úgy véli, hogy az áru hibája továbbra is fennáll, és azt nem sikerült megszüntetni, a vevő bíróságon keresztül gyakorolhatja az áru hibájának elhárítására vonatkozó jogát.

8.23. Az árut nem lehet másra cserélni, ha a vevőnek nem felel meg a méret, forma, típus stb.

 

IX.

Személyes adatok védelme

9.1. Az Eladó megtette a személyes adatok kezelésének módjának megfelelő technikai, szervezési és személyi intézkedéseket, különös tekintettel az alkalmazandó technikai eszközökre, a kezelt személyes adatok titkosságára és fontosságára, valamint az esetleges kockázatok mértékére, amelyek a biztonság megzavarására alkalmasak. vagy információs rendszereinek működőképességét 18/2018 Sb. a személyes adatok védelméről és a GDPR rendeletről az adatkezelési szabályok szerint.

 

X.

Elállás az adásvételi szerződéstől

10.1. A vevő jogosult a megkötött adásvételi szerződéstől 14 napon belül indoklás nélkül elállni a 102/2014. az Eladó távollevők között vagy üzlethelyiségen kívül kötött szerződése alapján történő áruértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás során a fogyasztóvédelemről, valamint egyes törvények módosításáról (a továbbiakban: Fogyasztóvédelem az áruk adásvételében törvény) . A vásárlónak joga van az árut ebben az időszakban a klasszikus “kő” boltban történő vásárláskor megszokott módon kicsomagolni és kipróbálni. Az áru felhasználása és az Eladóhoz történő utólagos visszaküldése nem tekinthető tesztelésnek. A vevő a szerződéstől, amelynek tárgya az áru leszállítása, még a szerződéstől való elállási határidő kezdete előtt is elállhat.

10.2. A szerződéstől való elállási határidő az áru átvételétől számított 14 nap elteltével jár le. Az áru akkor tekinthető átvettnek, amikor a vevő vagy az általa megjelölt harmadik személy átveszi az árut.

10.3. A szerződéstől való elállás esetén a vevő papíralapú formában, megfelelően kitöltött és aláírt formanyomtatványon kérheti az Eladótól a szerződéstől való elállást.

– postai úton az Eladó címére, ill

– bizonyíthatóan benyújtott az Eladónak (pl. e-mailben).

A szerződéstől való elálláshoz szükséges nyomtatvány INNEN tölthető le (kattintva megjelenik az űrlap); Eladó a szerződés megkötését követően elállási nyilatkozat-mintát küld a vásárlónak az e-mail címére.

10.4. Az elállási határidő akkor marad fenn, ha a vevő az elállási határidő lejárta előtt elküldi vagy benyújtja az Eladónak a szerződéstől való elállási jogának gyakorlásáról szóló, megfelelően kitöltött és aláírt formanyomtatványt. Az elállási jog gyakorlására vonatkozó, megfelelően kitöltött és aláírt formanyomtatvány-mintának tartalmaznia kell az abban előírt információkat, legalább:

– az áru pontos specifikációja,

– rendelés dátuma,

– a fogyasztó(k) vezeték- és vezetékneve,

– a fogyasztó(k) címe,

– számlaszám a vételár visszaküldéséhez,

– a fogyasztó(k) aláírása.

10.5. Az Eladó a szerződéstől való elálláskor visszaadja a Vevőnek a szerződés megkötésével kapcsolatban neki kifizetett valamennyi kifizetést, így különösen a vételárat, beleértve az áru Vevő részére történő szállításának költségét is. Az eladó nem köteles többletköltséget megtéríteni, ha a vevő más szállítási módot választott, például az eladó által kínált legolcsóbb normál szállítási módot. A befizetett összeget indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb attól a naptól számított 14 napon belül, amikor a szerződéstől való elálláshoz szükséges kitöltött formanyomtatvány mintát az Eladóhoz kézbesítették, a vevőnek vissza kell fizetni. Fizetésük banki átutalással történik, további díjak felszámítása nélkül. A vásárolt áru ellenértékét csak a visszaküldött áru Eladó címére történő visszaszállítása után fizetjük ki a vásárlónak.

10.6. A Vevő köteles az árut tartozékaival, így használati utasítással, jótállási jegygel vagy fizetési bizonylattal együtt az Eladó címére elküldeni, vagy az Eladó címére fizikailag eljuttatni a megfelelően kitöltött és aláírt nyomtatványminta kézbesítésétől számított 14 napon belül. a szerződéstől való elálláshoz postán vagy személyesen.átadja az Eladónak. A határidő betartottnak minősül, ha a vevő a 14 napos határidő letelte előtt visszaküldi az árut. Ha a vevő postai úton küldi el az árut, az Eladó javasolja az áru biztosítását. Az árut megfelelően be kell csomagolni, hogy elkerüljük a szállítás közbeni sérüléseket. Utánvétet az Eladó nem fogad el.

10.7. Az áru visszaküldésének közvetlen költsége a vevőt terheli.

10.8. A vevő felelős az áru értékének bármilyen csökkenéséért, amely az áru természetének, tulajdonságainak és funkcionalitásának meghatározásához szükségestől eltérő módon történő kezelésből ered. Ha a Vevő eláll a szerződéstől és a használt, sérült vagy hiányos árut az Eladónak leszállítja, az Eladó jogosult a Vevőtől az áru javítási értékének megfelelő kártérítésre és az áru eredeti állapotának helyreállítására. állapot ill. Az eladónak joga van kártérítést követelni a vevőtől. Ha a vevő önként nem fizet kártérítést, az Eladó jogosult a vevő ellen kártérítési pert indítani ily módon az illetékes bírósághoz.

10.9. Ha a vevő eláll a szerződéstől, a szerződéshez kapcsolódó minden további szerződés, amelytől a vevő elállt, szintén eleve megszűnik.

10.10. Amennyiben a Vevő a jelen X. pontban foglalt valamely kötelezettségének nem tesz eleget, az adásvételi szerződéstől való elállás nem érvényes és nem hatályos, és az Eladó nem köteles a Vevőnek teljesített valamennyi bizonyíthatóan kifizetett összeget visszatéríteni; Ebben az esetben az eladó jogosult az áru vevő részére történő visszaküldésével kapcsolatos költségek megtérítésére.

10.11. Az eladó jogosult az adásvételi szerződéstől elállni, ha az adásvételi szerződés teljesítésének lehetetlensége az 575. és azt követő §-ok alapján. Polgári törvénykönyv. Olyan esetek, mint például a gyártó raktárkészletéből elfogyott, a gyártó áruinak elérhetetlensége, vagy ha az adásvételi szerződésben vállalt áru gyártója, importőre vagy szállítója leállította a gyártást, vagy olyan jelentős változtatást hajtott végre, amely miatt az Eladó nem tudta teljesíteni a vásárlásból eredő kötelezettségeit. szerződés vagy vis maior okok miatt, vagy ha az Eladótól ésszerűen elvárható minden erőfeszítés ellenére sem tudja az árut a vevő részére a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott határidőn vagy áron átadni. Az eladó köteles erről a vevőt tájékoztatni, és az adásvételi szerződésben vállalt áruért már kifizetett árat a szerződéstől való elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni úgy, ahogyan a vevő az árat megfizette, kivéve, ha a felek megállapodnak. másképp. Az eladó akkor is elállhat az adásvételi szerződéstől, ha a vevő az árut attól a naptól számított 5 munkanapon belül nem vette át, amikor a vevő köteles volt átvenni az árut.

 

XI.

Alternatív vitarendezés

11.1. A Vevő – a fogyasztó jogosult az Eladóhoz jogorvoslatért fordulni, ha nem volt elégedett azzal, ahogyan az Eladó panaszát kezelte, vagy úgy véli, hogy az Eladó megsértette jogait. A Fogyasztónak jogában áll alternatív vitarendezés megindítására irányuló javaslatot (a továbbiakban: javaslat) benyújtani az AVR-szervezethez, ha az Eladó az előző mondat szerinti jogorvoslati kérelemre válaszolt, vagy 30 napon belül nem válaszolt. a feladás dátumától számítva. Az alternatív vitarendezési jogalanyok az alternatív fogyasztói vitarendezésről szóló 391/2015 CFU törvény 3. szakasza értelmében testületek és felhatalmazott jogi személyek, mint például a Szlovák Kereskedelmi Felügyeleti Hatóság, és a vevő-fogyasztó jogosult AVR-szervezetet választani. amiért fordulni fog.

11.2. Az ajánlat benyújtásakor a vevő-fogyasztó az alternatív vitarendezésről szóló 391/2015 CFU törvény 12. §-a szerint jár el. Alternatív vitarendezéssel a vevő – a fogyasztó és az eladó közötti, a fogyasztói szerződésből, ill. fogyasztói szerződéssel kapcsolatos. Az alternatív vitarendezéssel rendezett vita értékének meg kell haladnia a 20 eurót. Az AVR-szervezet a vevő-fogyasztótól díjat számíthat fel az AVR kezdeményezéséért; ez a díj az általános forgalmi adóval együtt nem haladhatja meg az öt eurót. Az AVR-szervezet legkorábban az AVR-felhívás elküldésével egyidejűleg kérheti a díj megfizetését.

11.3. A vevő-fogyasztó jogosult az online vitarendezési platformot (“RSO”) használni vitáinak megoldására, az általa választott nyelven. A vásárló-fogyasztó használhatja a http://ec.europa.eu/consumers/odr/ weboldalon elérhető RSO platformot vitája alternatív megoldására.

A vásárló – fogyasztó az elektronikus reklamációs űrlapot tölti ki az RSO platformra történő benyújtásakor. Az általuk benyújtott információknak elegendőnek kell lenniük az érintett AVR-szervezet online azonosításához. A vevő-fogyasztó panasza alátámasztására dokumentumokat is csatolhat.

 

XII.

Cookie-kat

12.1. A weboldal megfelelő működésének biztosítása érdekében esetenként kis adatfájlokat, úgynevezett cookie-kat tárolunk az Ön készülékén. Ez bevett gyakorlat a legtöbb nagy webhelyen. A süti egy kis szöveges fájl, amelyet egy weboldal az Ön számítógépén vagy mobileszközén tárol, amikor Ön megtekinti. Ez a fájl bizonyos ideig megőrzi az Ön lépéseivel és beállításaival kapcsolatos információkat (például bejelentkezési adatokat, nyelvet, betűméretet és egyéb megjelenítési beállításokat), így nem kell újra megadnia azokat, amikor legközelebb meglátogatja vagy böngészi a webhelyet. . Ezek a weboldalak cookie-kat használnak a felhasználói beállítások emlékezésére, a hirdetések jobb személyre szabására a látogatók érdeklődésére és a webhely szükséges funkcionalitására. A cookie-kat saját belátása szerint szabályozhatja vagy törölheti – a részletekért lásd az aboutcookies.org webhelyet. Törölheti a számítógépén tárolt összes cookie-t, és a legtöbb böngészőt beállíthatja úgy, hogy megakadályozza azok tárolását. Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy minden alkalommal manuálisan módosítania kell bizonyos beállításokat, amikor felkeresi az oldalt, és előfordulhat, hogy egyes szolgáltatások és funkciók nem működnek. A cookie-k használatát az internetböngészőjével lehet beállítani. A legtöbb böngésző alapértelmezés szerint automatikusan elfogadja a cookie-kat.

 

XIII.

Záró rendelkezések

14.1. Ha az adásvételi szerződést írásban kötik meg, minden változtatást írásban kell megtenni.

14.2. A felek közötti kommunikáció elsősorban e-mail üzenetek formájában, ill. levél útján.

14.3. A jelen Fogyasztói Üzleti Feltételek által nem szabályozott szerződéses kapcsolatokra a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadóak, a 250/2007. törvény a fogyasztóvédelemről, a 102/2014. törvény a fogyasztóvédelemről távollevők között kötött szerződés vagy az eladó üzlethelyiségén kívül kötött szerződés alapján történő termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás során, valamint egyes törvények módosításáról szóló 22/2004. az elektronikus kereskedelemről és az eladó és a fogyasztó kapcsolatát szabályozó egyéb jogszabályokról.

14.4. Ha a vásárló a jelen Üzletszabályzathoz a fogyasztók számára igazolhatóan hozzájárul, és kötelező érvényű megrendelést küld, úgy a megkötött adásvételi szerződésre a jelen Üzletszabályzat az irányadó, kivéve, ha a felek másként állapodtak meg.

 

 

II. RÉSZ
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK NEM FOGYASZTÓ SZEMÉLYEKNEK

Eladó:
Cégnév: Foxym s.r.o.
Cég székhelye: A.Mamateja 5147/14, 036 01 Martin
Cégjegyzékszám: 51286122
Adószám: 2120675227
Közösségi adószám: SK2120675227
E-mail: info@foxym.hu
Web: https://foxym.hu/
Bank neve: Erste Bank Hungary Zrt.
IBAN: HU44 1160 0006 0000 0000 9879 2861
BBAN: 11600006-00000000-98792861
BIC (SWIFT): GIBAHUHB
Felügyeleti hatóság: SOI felügyelőség a Žilina régióban, Predmestská 71, 011 79 Žilina 1, Szlovákia

(a továbbiakban: “Eladó”)

 

Preambulum

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Vállalkozói Üzleti Feltételek) rögzítik az Eladó és a nem fogyasztó Vásárló (továbbiakban: „Vevő”, „) jogait és kötelezettségeit. Vállalkozó” vagy „Vásárló Vállalkozó”) szerződés, amelynek tárgya áruk adásvétele az eladó e-kereskedelmi honlapján.

 

I.

Általános rendelkezések

1.1. A Vállalkozói Általános Szerződési Feltételek jelen részének alkalmazásában vásárló vállalkozó minden olyan személyt jelent, aki nem fogyasztó. A vásárló vállalkozó főként a cégjegyzékbe bejegyzett személy; kereskedelmi engedély alapján vállalkozást folytató személy; az a személy, aki a külön előírások szerint nem kereskedelmi engedély alapján folytat tevékenységet; az a természetes személy, aki mezőgazdasági termelést folytat és külön előírás szerint nyilvántartásba vett.

1.2. A vásárló vállalkozó a megrendelés leadásakor különösen köteles feltüntetni cégnevét, székhelyét (telephelyét), azonosító számát, áfaszámát, számlázási adatait, telefonszámát és a vállalkozó nevében eljáró személy e-mail elérhetőségét.

1.3. A vásárló vállalkozó tudomásul veszi és tudatában van annak, hogy a jelen Vállalkozói Üzletszabályzatban és hasonlókban szabályozott szerződéstől való elállás feltételei, szavatossági és reklamációs rendje eltér a Fogyasztói Üzletszabályzatban foglaltaktól.

1.4. Az adásvételi szerződés és az azt követő szerződéses jogviszony megkötésére a szlovák jog lesz az úgynevezett alkalmazandó jog. Jelen Vállalkozói Feltételek elfogadásával a Vállalkozó ezt a tényt tudomásul veszi és azzal egyetért.

 

II.

Adásvételi szerződés megkötése

2.1. Az adásvételi szerződés kötelező érvényű visszaigazolással, ill. azzal, hogy elfogadja a vevő adásvételi szerződésének Eladó általi megkötésére tett javaslatát az Eladó honlapján kitöltött és fizetési kötelezettséggel küldött megrendelés formájában (a továbbiakban: „Megrendelés”).

2.2. Az ajánlat kötelező érvényű elfogadását az Eladó e-mailben adja meg a megrendelés elküldéséről a vásárló e-mail címére, amelyet a megrendelés kitöltésekor adott meg. Az eladó a megrendelést csak az áru elérhetőségének, az érvényes áraknak és a vevő által igényelt áru szállítási dátumának ellenőrzése után veszi át. Az e-mailben küldött ajánlat kötelező érvényű elfogadása „Rendelése elküldve” jelzéssel kerül megjelölésre.

2.3. Az Eladó a megrendelésének elküldését követően a vásárló e-mail címére küldött „Megrendelés elfogadva” jelzéssel ellátott e-mailje nem jár az ajánlat elfogadásának, azaz az adásvételi szerződés megkötésének jogával, hanem tájékoztató jellegű. . Abban az esetben, ha az Eladó a szerződéskötést megelőzően, azaz az ajánlat kötelező érvényű elfogadásának elküldése előtt javaslatot küld a vevőnek a megrendelés módosítására, a jelen ajánlat értelmében az adásvételi szerződés csak akkor köthető meg, ha a vevő elfogadja a módosítást. javaslat.

2.4. Az ajánlat kötelező érvényű elfogadása ill. A megrendelés információkat tartalmaz: az áru megnevezése az adásvételi szerződés tárgyaként, az áru ára, az áru szállítási helye, az áru szállításának módja stb.

 

III.

Az eladó jogai és kötelezettségei

3.1. Az eladó különösen köteles:

 1. a szerződés megkötését, azaz a megrendelés kötelező erejű elfogadását követően az árut a megbeszélt mennyiségben, minőségben és időben a vevő vállalkozónak átadni és a megőrzéséhez és védelméhez szükséges módon becsomagolni, illetve szállításra biztosítani,
 2. gondoskodik arról, hogy a kérdéses áru megfeleljen a Magyar Köztársaság vonatkozó jogszabályainak,
 3. átadja a vásárló vállalkozónak (elektronikus vagy fizikai formában) minden, az áru átvételéhez és felhasználásához szükséges iratot, valamint a vonatkozó jogszabályokban előírt egyéb dokumentumokat (pl. adóbizonylat stb.).

3.2. Az eladónak joga van a vevő vállalkozó által a megrendelt áru vételárának megfelelő és időben történő megfizetésére.

 

IV.

A vevő jogai és kötelezettségei

4.1. A vásárló vállalkozó különösen köteles:

 1. kifizeti az Eladónak a megállapodás szerinti vételárat, beleértve az áru szállítási költségét,
 2. átveszi a megrendelt vagy kifizetett árut,

4.2. A vásárló vállalkozó jogosult az árut a felek által a megrendelés kötelező érvényű elfogadásában megállapodott mennyiségben, minőségben, időpontban és helyen szállítani.

 

V.

Szállítási és fizetési feltételek

5.1. Az Eladó az Eladó e-shopjának honlapján található katalógusokban szereplő, kiállított modellek szerinti árukat kínál.

5.2. Az Eladó vállalja, hogy a megkötött szerződés tárgyát képező árut, amennyiben az a belső raktárban található, a megrendelés visszaigazolásától számított legrövidebb időn belül (általában 1-3 munkanap) a fuvarozón keresztül leszállítja. Előre nem látható körülmények (vis maior) esetén a szállítási határidő meghosszabbodhat. Az Eladó köteles a vásárlót haladéktalanul e-mailben tájékoztatni. Egy rendelés kiszállításának ára Csehországban: Kiadópont Packeta – 990 HUF, Futár a címre – 1990 HUF.

5.3. A vevő vállalkozó köteles az árut a vevő vállalkozói megrendelésében meghatározott helyen átvenni, ha a felek eltérően nem állapodnak meg. Az Eladó az áru átvételének napjától számított 5 munkanap elteltével jogosult az adásvételi szerződéstől elállni és az árut harmadik félnek eladni. Abban az esetben, ha a vállalkozó az árut az első kézbesítéskor annak helyéről és időpontjáról, bizonyíthatóan előzetes tájékoztatása ellenére nem veszi át, és az áruk újraszállítását kéri, köteles megfizetni az áru visszaszállításának költségét, ill. fizetés banki átutalással előre.

5.4. Abban az esetben, ha az Eladó az áru szállítását a vevő vállalkozónak az adásvételi szerződésben meghatározott helyre a vevő vállalkozó intézi, és a vevő vállalkozót a helyről és időpontról bizonyíthatóan előzetesen tájékoztatta, a vevő vállalkozó köteles elszállítani. személyesen átveszi az árut, vagy gondoskodik az áru személy általi átvételéről. Az áru akkor minősül átvettnek, amikor a vásárló vállalkozó vagy az általa megjelölt harmadik személy az árut átveszi.

5.5. A vásárló vállalkozó köteles az árut és annak csomagolását a fuvarozó jelenlétében haladéktalanul az átvételkor megvizsgálni. Abban az esetben, ha a vásárló vállalkozó azt tapasztalja, hogy az áru vagy az áru csomagolása mechanikai sérülést szenvedett, köteles értesíteni a fuvarozót. Az áru vagy annak csomagolásának vevő általi átvételekor bekövetkezett megsérülése esetén a vevő köteles az áru átvételekor haladéktalanul feljegyzést készíteni az áru sérülésének mértékéről és jellegéről (kárregisztráció), a sérülés pontosságáról. amelyet a fuvarozó megerősít.

5.6. A vásárló vállalkozó jogosult arra, ha az Eladó az árut az 5.2. pontban meghatározott határidőn belül nem teljesíti. Általános Szerződési Feltételek és az áruk újraszállítására ésszerű határidő biztosítása után eláll az adásvételi szerződéstől, és az Eladó köteles visszaadni a vevő vállalkozónak a már kifizetett vételárat.

5.7. A vételárat a vásárló vállalkozó a megrendelésben választott módon fizetheti az alábbi lehetőségek közül: átutalással az Eladó számlájára, utánvéttel, bankkártyával (a kártyás fizetést a GoPay fizetési átjáró közvetíti).

5.8. Az eladó nem vállal felelősséget a vevővel szemben a futárszolgálat (vagy a vevő hibás címe) miatti késedelmes áruszállításért, az áru esetleges (szállítón keresztül történő kiszállításának) elmaradásáért, a küldemény futár vagy postai küldemény által okozott sérüléséért ( ebben az esetben közvetlenül a futárnál kell panaszt tenni). szolgáltatások vagy postai úton).

 

VI.

Vételár

6.1. A Vevő köteles az adásvételi szerződésben vállalt áru vételárát az áru szállítási költségével együtt (a továbbiakban: vételár) az Eladó számlájára történő átutalással, a szállítás helyén utánvéttel megfizetni az Eladónak. vagy hitelkártya.

6.2. Ha a vevő vállalkozó a vételárat átutalással vagy az Eladó számlájára történő előleggel fizeti meg az Eladónak, úgy a fizetés napjának azt a napot kell tekinteni, amikor a teljes vételár az Eladó számláján jóváírásra került.

6.3. A vásárló vállalkozó a megrendelt áru vételárát a megkötött adásvételi szerződésben meghatározott határidőn belül, de legkésőbb az áru átvételekor köteles megfizetni.

6.4. Az áru összeszerelésével és átadásával kapcsolatos díjakat és költségeket az áru vételára nem tartalmazza, és az Eladó nem köteles ezeket a szolgáltatásokat a vásárló vállalkozónak nyújtani.

6.5. Az akciós árak a készlet erejéig érvényesek, kivéve, ha az adott termékre vonatkozóan másként van feltüntetve.

 

VII.

Tulajdonjog megszerzése és az áruk sérülésének kockázatának átruházása

7.1. A megrendelt áru tulajdonjoga a vételár teljes kifizetésével száll át a vásárló vállalkozóra.

7.2. A megkötött adásvételi szerződés tárgyát képező áru sérülésének kockázata a megrendelt áru vételárának teljes kifizetésével száll át a vásárló vállalkozóra.

 

VIII.

Reklamációs eljárás (hibafelelősség, garancia, reklamáció)

8.1. Az eladó felelős az áru hibáiért vagy hibáiért (a továbbiakban: “hibák”). A Vevő Vállalkozó köteles haladéktalanul panaszt benyújtani az Eladónál a jelen Panaszkezelési Szabályzat szerint.

8.2. Jelen Vállalkozói Üzleti Feltételek a vásárló vállalkozó általi panaszok kezelésére vonatkoznak.

8.3. A reklamációs eljárás azokra az árukra vonatkozik, amelyeket a vásárló vállalkozó az Eladótól vásárolt az Eladó e-shop honlapján.

8.4. Kupující podnikatel má právo uplatnit si u Prodávajícího záruku pouze na zboží, které vykazuje vady, které zavinil výrobce, dodavatel nebo Prodávající, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u Prodávajícího.

8.5. A vásárló vállalkozó köteles az árut az áru átvétele után haladéktalanul megvizsgálni. Ha ezt elmulasztja, nem érvényesítheti sikeresen az ezen ellenőrzés után észlelt hibákat; Hibaigényléssel élhet, ha bizonyítja, hogy az áru már az áru átvételekor ilyen hibákkal rendelkezett. Ebben az esetben az árut kicserélik.

8.6. A jótállási idő alatt a vásárló vállalkozó jogosult reklamációs nyomtatványt benyújtani, de csak azt követően vagy azzal egyidejűleg, hogy a reklamált árut az Eladóhoz eljuttatták, beleértve a

– tartozékai,

– az áru átvételéhez és használatához szükséges dokumentumokat, utasításokat és egyéb dokumentumokat,

– jótállási jegy, ha a gyártó szállította, és

– a szerződés tárgyát képező áru fizetésének igazolása,

A reklamációs űrlap INNEN tölthető le.

8.7. A reklamációkat az Eladó munkanapokon személyesen, telefonon vagy írásban kezeli a kézbesített reklamációs űrlap alapján az Eladó működésében. Ilyen esetben a vevő-vállalkozó a helyesen kitöltött és aláírt reklamációs lappal együtt az árut a tartozékokkal együtt a 8.6. jelen Üzleti Feltételek Vállalkozóknak. A vásárló vállalkozó köteles a reklamációs űrlapon pontosan feltüntetni az áru hibáinak típusát és mértékét. Az igényelt áru vevő vállalkozótól az Eladóhoz szállításának költségei a vevő vállalkozót terhelik. Postaköltség és egyéb díjak a reklamációs eljárás keretében nem téríthetők vissza. Az eladó azt javasolja, hogy a vásárló vállalkozó a szállítmányt az igényelt áruval együtt biztosítsa. Az árut utánvéttel küldjük Az eladó nem fogadja el. Az árut megfelelően be kell csomagolni, hogy elkerüljük a szállítás közbeni sérüléseket.

8.8. A vásárló vállalkozó köteles az áru hibáit vagy hibáit indokolatlan késedelem nélkül reklamálni az Eladónál. A vásárló vállalkozói panaszának rendezésére a fogyasztóvédelmi törvény értelmében vett 30 napos határidő nem vonatkozik. A reklamáció rendezésének határideje a vállalkozó vásárlója számára 60 nap.

8.9. A vásárló vállalkozónak nem illeti meg a szavatossági igényét azokra a hibákra, amelyekről az Eladó a szerződés megkötésekor értesítette, vagy amelyekről az adásvételi szerződés megkötésének körülményeit figyelembe véve ismernie kellett.

8.10. A hiba, hiányosság elhárítása helyett az eladó mindig kicserélheti a hibás terméket egy tökéletesre, ha ez nem okoz komolyabb problémát a vevőnek.

8.11. A vevő vállalkozóval szemben az adásvételi szerződés tárgyára vonatkozó jótállás igénylésének joga megszűnik:

 1. ha az árut, ideértve a tartozékokat, dokumentációt, használati utasítást és egyéb dokumentumokat, amelyek az áru átvételéhez és használatához szükségesek voltak, a jótállási jegyet, ha azt a gyártó szállította, és a szerződés tárgyát képező áru fizetésének igazolását,
 2. a nyilvánvaló hibák bejelentésének elmulasztása az áru átvételekor,
 3. az áru szavatossági idejének lejártakor,
 4. a vevő vállalkozó által az árun okozott mechanikai sérülés,
 5. az áru olyan körülmények között történő felhasználásával, amelyek nedvességtartalmában, kémiai és mechanikai hatásaiban nem felelnek meg a természetes környezetnek az áru használatára gyakorolt ​​hatásának,
 6. az áruk nem megfelelő kezelése, szervizelése vagy gondozásának elhanyagolása,
 7. az áru túlzott rakodása vagy a Szlovák Köztársaságban érvényes dokumentációban, általános elvekben, műszaki szabványokban vagy biztonsági előírásokban meghatározott feltételek megsértése miatti használat miatti sérülés,
 8. az árukban bekövetkezett károk elkerülhetetlen és/vagy előre nem látható események miatt,
 9. az áruk véletlen megsemmisüléséből és véletlen megromlásából eredő sérülése,
 10. szakszerűtlen beavatkozás, szállítás közbeni sérülés, víz, tűz, statikus vagy légköri elektromosság vagy egyéb vis maior okozta kár
 11. jogosulatlan személyek beavatkozása az árukba,
 12. az áru (vagy részeinek) szokásos kopása, amely az áru használatából ered.

A fenti pontokat nem kell egyszerre teljesíteni; Az adásvételi szerződés tárgyának igénylésének joga a vevő vállalkozóval szemben megszűnik, ha csak egy pont teljesül.

8.12. Az eladó köteles a panaszt kezelni és a reklamációs eljárást az alábbi módok valamelyikén megszüntetni:

 1. a javított áru átadásával,
 2. árucsere,
 3. az áru vételárának visszaküldésével,
 4. az áru árából ésszerű árengedmény megfizetésével,
 5. írásbeli felhívás az Eladó által meghatározott teljesítés átvételére,
 6. az áruigény indokolt elutasítása.

Áru új árura cseréje esetén a jótállási idő az új áru átvételétől kezdődik újra, de csak ezen új árukra.

8.13. A jótállási idő 12 hónap, kivéve, ha a vásárló vállalkozó konkrét esetekre más jótállási időt ismer meg. A jótállási időre a gyártó jótállási feltételei az irányadóak a Kereskedelmi törvénykönyv (429. § és azt követő) vonatkozó feltételek szerint. A jótállási idő meghosszabbodik azzal az idővel, ameddig a vásárló vállalkozó az árut az áru garanciális javítása miatt nem tudta használni.

8.14. Az áru reklamációs eljárása azon a napon kezdődik, amikor a 8.6 pont szerinti valamennyi feltétel teljesül. pontjában foglalt Vállalkozói feltételek egyidejűleg, ideértve a Beszerző Vállalkozó által megfelelően kitöltött és aláírt reklamációs nyomtatvány kézbesítését is.

8.15. Ha a hibára javítható garancia vonatkozik, az árut kijavítjuk. Ha a kijavítás nem lehetséges, és a hiba jellege nem akadályozza a rendeltetésszerű használatot, az Eladó megállapodhat a vásárló vállalkozóval az áru árából ésszerű árengedményben. Kedvezmény esetén ez a hiba utólag nem érvényesíthető.

8.16. Ha a hibás áru leszállítása a Kereskedelmi törvénykönyv 345. § (2) bekezdése alapján lényegesen szerződéssérti, a vevő vállalkozó:

 1. követelni a hibák kijavítását hibás áru csereáru leszállításával, hiányzó áruk szállításával és követelni a jogi hibák elhárítását,
 2. megkövetelni a hibák kijavítását az áru javításával, ha a hibák javíthatók,
 3. kérjen méltányos kedvezményt a vételárból ill
 4. elállni a szerződéstől.

8.17. A 8.16. bekezdésben említett követelések közötti választás. pontja értelmében a Vevő Vállalkozó csak akkor tartozik bele, ha a hiba bejelentését időben vagy indokolatlan késedelem nélkül jelzi az Eladónak. Az igényt a vásárló vállalkozó az Eladó hozzájárulása nélkül nem változtathatja meg. Ha azonban kiderül, hogy az áru hibái javíthatatlanok, vagy azok kijavítása aránytalanul nagy költséggel járna, a vevő vállalkozó kérheti csereáru kiszállítását, ha az Eladó ezt az Eladó értesítését követően indokolatlan késedelem nélkül kéri. tény. Ha az Eladó az áru hibáit ésszerű póthatáridőn belül nem szünteti meg, vagy annak lejárta előtt bejelenti, hogy a hibát nem szünteti meg, a vásárló vállalkozó elállhat a szerződéstől, vagy a vételárból ésszerű kedvezményt kérhet.

8.18. Amennyiben a vásárló vállalkozó a választását a 8.17. pontja értelmében, az áruk hibáira vonatkozó igényekkel rendelkezik, mint kisebb szerződésszegés esetén.

8.19. Ha a hibás áru szállítása a szerződést jelentéktelen mértékben sérti, a vásárló vállalkozó vagy a hiányzó áru kiszállítását és az áru egyéb hibáinak elhárítását, vagy a vételárból engedményt kérhet. Mindaddig, amíg a vásárló vállalkozó a vételárból engedményt nem érvényesít, vagy el nem áll a szerződéstől, az Eladó köteles a hiányzó árut leszállítani és az áru jogi hibáit kiküszöbölni. Az egyéb hibákat – választása szerint – köteles az áru kijavításával vagy csereáru leszállításával megszüntetni; azonban a választott hibaelhárítási mód a vevő vállalkozónak nem okozhat aránytalan költséget.

8.20. Ha a vásárló vállalkozó az áru hibájának kijavítását kéri, a kártérítési igényen kívül az áru meghibásodására vonatkozó igényét eltérő megállapodás hiányában nem érvényesítheti.

8.21. Amíg a vevő az előző pont szerint további ésszerű határidőt nem állapít meg, vagy a vételárból engedményt nem érvényesít, az Eladó értesítheti a vevő vállalkozót, hogy a hibákat meghatározott határidőn belül megszünteti. Ha a Vevő Vállalkozó a jelen értesítés kézhezvételét követően indokolatlan késedelem nélkül nem jelzi az Eladónak, hogy nem ért egyet, ez az értesítés a 8.20. pont szerint határidő kitűzésével jár. jelen Üzleti Feltételek Vállalkozóknak.

8.22. Ha az Eladó az áru hibáit a 8.20. pontból eredő határidőn belül nem szünteti meg. vagy 8.21. pontja értelmében a Beszerző Vállalkozó a vételárból kedvezményt érvényesíthet vagy elállhat a szerződéstől, ha a 8.20 pontban meghatározott időpontban vagy ésszerű határidőn belül a szerződéstől való elállási szándékát az Eladónak bejelenti. mielőtt elállna a szerződéstől. A kiválasztott igényt a vásárló vállalkozó az Eladó hozzájárulása nélkül nem módosíthatja.

8.23. Jelen Vállalkozói Feltételek alkalmazásában szerződésszegésnek minősül lényeges, ha a szerződést megszegő fél a szerződés megkötésekor tudta vagy ésszerűen előre látta, figyelembe véve a szerződés célját vagy a szerződésszegés körülményeit. arra a következtetésre jutott, hogy ilyen szerződésszegés esetén a másik fél nem lesz érdekelt a kötelezettségek teljesítésében. Kétség esetén feltételezzük, hogy a szerződésszegés nem lényeges.

8.24. A panaszkezelés csak a reklamációs űrlapon felsorolt ​​hibákra vonatkozik.

8.25. A vásárló vállalkozónak az áru hibája miatti reklamáció előterjesztésére vonatkozó joga, miután élt és felkérte az Eladót az áru hibájának elhárítására a jelen Üzletszabályzatban szereplő vállalkozók számára, kimerült, függetlenül a reklamáció eredményétől. már nem jogosult ugyanazon egyedi hibára (nem azonos jellegű hibára) ismételten panaszt tenni. Abban az esetben, ha az Eladó a reklamációs eljárást a reklamáció indokolt elutasításaként megszünteti, de a termékhiba objektíve fennáll és nem szűnt meg, a vásárló vállalkozó az áru hibájának megszüntetésére vonatkozó jogát bíróságon keresztül gyakorolhatja.

 

IX.

Személyes adatok védelme

9.1. Az Eladó megtette a személyes adatok kezelésének módjának megfelelő technikai, szervezési és személyi intézkedéseket, különös tekintettel az alkalmazandó technikai eszközökre, a kezelt személyes adatok titkosságára és fontosságára, valamint az esetleges kockázatok mértékére, amelyek a biztonság megzavarására alkalmasak. vagy információs rendszereinek működőképességét 18/2018 Sb. a személyes adatok védelméről és a GDPR rendeletről az adatkezelési szabályok szerint.

 

X.

Elállás az adásvételi szerződéstől

10.1. Az eladó jogosult az adásvételi szerződéstől elállni, ha az adásvételi szerződés nem lehetséges. Olyan esetek, mint például a gyártó raktárkészletéből elfogyott, a gyártó áruinak elérhetetlensége, vagy ha az adásvételi szerződésben vállalt áru gyártója, importőre vagy szállítója leállította a gyártást, vagy olyan jelentős változtatást hajtott végre, amely miatt az Eladó nem tudta teljesíteni a vásárlásból eredő kötelezettségeit. szerződéskötés vagy vis maior okok miatt, vagy ha az Eladótól ésszerűen elvárható minden erőfeszítés ellenére sem tudja az árut a vevő vállalkozónak a jelen Üzletszabályzatban vállalkozói feltételekben meghatározott határidőn vagy áron átadni stb. Az eladó köteles erről a vevő vállalkozót tájékoztatni, és az adásvételi szerződésben vállalt áruért már kifizetett árat a szerződéstől való elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni úgy, ahogyan a vevő vállalkozó az árat megfizette, kivéve, ha a felek másként állapodnak meg. Az eladó akkor is jogosult elállni az adásvételi szerződéstől, ha

– ha a vevő vállalkozó az árut attól a naptól számított 5 munkanapon belül nem vette át, amikor a vevő vállalkozó az áru átvételére kötelezett volt, vagy

– ha a vevő vállalkozó az esedékességtől számított 5 munkanapon belül nem fizette ki a teljes vételárat.

10.2. A vásárló vállalkozó az adásvételi szerződéstől a VIII. pontjában foglaltaknak megfelelően, valamint az 513/1991. Kereskedelmi törvénykönyv.

 

XI.

Cookie-kat

11.1. A weboldal megfelelő működésének biztosítása érdekében esetenként kis adatfájlokat, úgynevezett cookie-kat tárolunk az Ön készülékén. Ez bevett gyakorlat a legtöbb nagy webhelyen. A süti egy kis szöveges fájl, amelyet egy weboldal az Ön számítógépén vagy mobileszközén tárol, amikor Ön megtekinti. Ez a fájl bizonyos ideig megőrzi az Ön lépéseivel és beállításaival kapcsolatos információkat (például bejelentkezési adatokat, nyelvet, betűméretet és egyéb megjelenítési beállításokat), így nem kell újra megadnia azokat, amikor legközelebb meglátogatja vagy böngészi a webhelyet. . Ezek a weboldalak cookie-kat használnak a felhasználói beállítások emlékezésére, a hirdetések jobb személyre szabására a látogatók érdeklődésére és a webhely szükséges funkcionalitására. A cookie-kat saját belátása szerint szabályozhatja vagy törölheti – a részletekért lásd az aboutcookies.org webhelyet. Törölheti a számítógépén tárolt összes cookie-t, és a legtöbb böngészőt beállíthatja úgy, hogy megakadályozza azok tárolását. Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy minden alkalommal manuálisan módosítania kell bizonyos beállításokat, amikor felkeresi az oldalt, és előfordulhat, hogy egyes szolgáltatások és funkciók nem működnek. A cookie-k használatát az internetböngészőjével lehet beállítani. A legtöbb böngésző alapértelmezés szerint automatikusan elfogadja a cookie-kat.

 

XII.

Záró rendelkezések

13.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek által nem szabályozott kapcsolatokra a Kereskedelmi Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései vonatkoznak.

13.2. Jelen Vállalkozói Üzletszabályzat a Vevő Vállalkozóval szemben a felek eltérő megállapodása hiányában kötelező érvényű elektronikus megrendelés fizetési kötelezettséggel történő megküldésével lép hatályba.

 

Martinban (Szlovákia), 2022. március 18-án